0 VAC/100 STE/VIC AVE K14, Roosevelt, CA 93534 – WS19235712 - Sara ...